więcej informacji o domu

Blacha stalowa powlekana na rąbek stojący

Dachówka cementowa

Odwodnienie połaci dachowych z PCV

Odwodnienie połaci dachowych z blachy stalowej powlekanej

PCV

Drewno

Koszt budowy: 313 200